در جامعه ای که همه افراد ساعات کوتاهی کار می‌کردند غذای کافی داشتند ،در خانه ای که حمام ویخچال وجود داشت زندگی می‌کردند وصاحب ماشین یا هواپیمای شخصی می‌شدند. بارزترین ومهمترین شکل نابرابری از بین می‌رفت. اگر ثروت مال همه می‌شد دیگر مایه برتری از بین می‌رفت. می شد تصور نمود در حالی که همه از نظر ثروت وآسایش با هم برابرند قدرت در دست طبقه ممتاز جامعه قرار گیرد. ولی در عمل چنین حکومتی پایدار نمی‌ماند زیرا اگر همه جامعه به نسبت مساوی از امنیت وآسایش برخوردار می‌گردیدند گروه کثیری از مردم که بر اثر فقر استثمار شده بودند باسواد می‌شدند واندیشیدن را یاد می‌گرفتند. دیر یا زود متوجه می‌شدند که اقلیت حاکم نقشی ندارند وآنها را از سر راهشان بر می‌داشتند…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۸
notation69
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
كتابخانه گوگولي
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۷
KkKimiya
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۱۶