عشق اتفاقِ تاوان‌پذیری‌ست. باید عاشق باشی تا بتوانی مرگ را شجاعانه بپذیری و از خودِ خسته‌ی بی‌رمق‌ات، "قهرمان" بسازی… تا متفاوت‌بودن را بپذیری و تا آخرین لحظه به معجزه مؤمن بمانی.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۶
damir
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۵۸
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۴
dokhtar_sheytoon
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۹
Mehrabad
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۷