۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۲
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۱
Moses
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۱۵
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۳۱