دایه: …
وه چه سرکش و بی‌امان است خوی تبار شاهان
از آن روی که همواره فرمان داده‌اند و هرگز فرمان نبرده‌اند.
وه چه بیگانه‌اند با فراموشی و چشم‌پوشی.
پس همان به که بیاموزی زیستن با همگنان را.
راستی را که من خوشتر می‌بینم
که عمر به آسایش و امان بگذرانم
ور نه چه سود که پیرانه‌سر آوازه بر آسمان برآرم.
آری، کلامی خوش‌تر از "میانه بودن" نیست
که این کلام خود عین سلامت است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۲
khakestari
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۰
zari304
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۸
usef24
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۰۸
amitis
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۹
parastooo
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۵
Mohamadzabie
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰