دایه: …
وه چه سرکش و بی‌امان است خوی تبار شاهان
از آن روی که همواره فرمان داده‌اند و هرگز فرمان نبرده‌اند.
وه چه بیگانه‌اند با فراموشی و چشم‌پوشی.
پس همان به که بیاموزی زیستن با همگنان را.
راستی را که من خوشتر می‌بینم
که عمر به آسایش و امان بگذرانم
ور نه چه سود که پیرانه‌سر آوازه بر آسمان برآرم.
آری، کلامی خوش‌تر از "میانه بودن" نیست
که این کلام خود عین سلامت است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۲۲
khakestari
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۰
zari304
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۸
usef24
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۸
amitis
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹
parastooo
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۵
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰