۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۷
parastooo
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۱
kafebook
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۷