۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۲
kafebook
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۸
zahralabbafan
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹
parastooo
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۵