۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۷
parastooo
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
Mehrabad
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۱
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲