۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۷
parastooo
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
Mehrabad
‫۱ سال قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۱
Parviz
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲