۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۱۶
fari frj
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۰۷
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۸
baharsa
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۱
parastooo
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
Fahimeh_96
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۰