آن نیمه خیابان جهنم مطلق بود. اما طرف دیگر مردم طبق معمول به سرکار می‌رفتند. داشتم به کسی کمک می‌کردم و سرم را بالا آوردم و دیدم رهگذری با حالت اینکه ((محض رضای خدا اینجا چه اتفاقی افتاده؟) )به من نگاه می‌کند،اما کسی نزدیک نیامد. انگار یک دنیا فاصله داشتیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۴
nakata
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۶