آن نیمه خیابان جهنم مطلق بود. اما طرف دیگر مردم طبق معمول به سرکار می‌رفتند. داشتم به کسی کمک می‌کردم و سرم را بالا آوردم و دیدم رهگذری با حالت اینکه ((محض رضای خدا اینجا چه اتفاقی افتاده؟) )به من نگاه می‌کند،اما کسی نزدیک نیامد. انگار یک دنیا فاصله داشتیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۳۴
nakata
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۶