قسم می‌خوردم دوباره هرگز با تو ارتباطی نداشته باشم، اما شیش هفته گذشته و هنوز حس بهتری ندارم. بدون بودن تو، هزاران کیلومتر دور از تو، هیچ آرامشی ندارم. این واقعیت که دیگه از حضورت شکنجه نمی‌شم یا در و دیوار از ناتوانی‌ام در داشتن تنها چیزی که واقعا می‌خوام نمیگه، منو التیام نمی‌ده. این اوضاع رو بدتر می‌کنه. آینده‌ی من مثل یه جاده خالی غم‌افزاست. نمی‌دونم دارم چی می‌گم. جنی عزیزم، فقط اگه یه لحظه حس می‌کنی تصمیمی که گرفتی اشتباهه. این در همیشه به روی تو بازه و اگر فکر می‌کنی تصمیمت درست بوده، حداقل اینو بدون که یه مردی هست که عاشقته، که درک می‌کنه تو چقدر گران‌بها و باهوش و مهربونی. مردی که همیشه عاشقت بوده و زیانش رو تا همیشه به جون می‌خره.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۱
shadabz
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۰۲
amitis
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۴
nakata
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۵
hedgehog
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۲۰
jhamid93
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲