اتاق کمی تاریک و پر از گردو خاک ، با مجسمه‌های نیم تنه ای که از بالای قفسه‌های بلند به پایین زل زده بودند، صندلی‌های راحت، کره هایی که نقش کشور‌های مختلف دنیا روی آن دیده میشد و بهتر از همه انبوه کتاب هایی که می‌توانست همراه آن‌ها به هر جا که دوست داشت سفر کند، آن کتابخانه را تبدیل به دوست داشتنی‌ترین مکان برای جو کرده بود. . .
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۵
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۶
Mehrdad
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۴
zahralabbafan
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۰
nakata
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۰