گالیله: حرف بزنید، حرف بزنید! جامه ای که به تن دارید این حق را به شما می‌دهد تا هرچه که بخواهید، بگویید. کشیش جوان: آقای گالیله، رشته تحصیلی من ریاضی بوده است.
گالیله: این به شما کمک می‌کند، اگر مجبور باشید نپذیرید دو دو تا، چهار می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۴۴
hedgehog
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۶