۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۵۹
Elham
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۸