وقتی با او بودم احساس می‌کردم آدم خوبی هستم… حتی ساده‌تر از خوب بودن. انگار تا پیش از آن نمی‌دانستم می‌توانم آدم خوبی باشم. آن زن را دوست داشتم. آن ماتیلد لعنتی را ، زنگ صدایش را ، روح و جانش را ، خنده هایش را ، شیوه نگاهش را به زندگی ، یک جور پوچی آدم هایی که زیاد به این سو و آن سو می‌روند.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۲۷
Fahimeh_96
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۲
Faeze
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۰۹
Master
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۳
alim1380
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۴