۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۷
damir
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۱
zahralabbafan
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۵
shila95sh
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۰
Elham
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۵
sina
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۵
kafebook
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵
Hamidnazari
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۳
💟💟💟
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۰۵