۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۷
damir
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۱
zahralabbafan
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۵
shila95sh
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۰
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۵
sina
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۵
kafebook
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
💟💟💟
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۲