۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۷
damir
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۵
shila95sh
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۰
Elham
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۵
sina
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۵
kafebook
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵
💟💟💟
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۲
Hamidnazari
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۳