۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۷
damir
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۱
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۵
shila95sh
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۰
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۵
sina
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۵
kafebook
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
💟💟💟
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۲
Hamidnazari
‫۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۴۳