۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۷
damir
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۵
shila95sh
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۰
Elham
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۵
sina
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۵
kafebook
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۵
💟💟💟
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۲
Hamidnazari
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۳