به این نتیجه رسیده‌ام که بیشترِ مردم بزرگ نمی‌شوند! ما، جای پارک خودمان را پیدا می‌کنیم و به کارت‌های اعتباری‌مان افتخار می‌کنیم! ازدواج می‌کنیم و جرات می‌کنیم بچه‌دار شویم و به آن بزرگ‌شدن می‌گوییم. اما فکر کنم بیشترین کاری که می‌کنیم پیر شدن است. ما تراکم سال‌ها را در بدن‌های‌مان و روی صورت‌های‌مان این طرف و آن طرف می‌بریم اما معمولا خودِ حقیقی ما، کودک درون‌مان، هنوز بی‌گناه است و مثل گیاه مگنولیا خجالتی است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۳
Faeze
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۹
jhamid93
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲
💟💟💟
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۹ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۳۹