پیش از اینکه آتش جنگ لفظی شعله ور شود، هر دو کوتاه آمدیم؛ پی برده بودیم که ممکن است همدیگر را به گفتن چیزهایی واداریم که بعدا پشیمانی به بار آورد، چیزهایی که هرگز نتوان از خاطر زدود، حتی اگر پس از اینکه آرام شدیم، بارها عذرخواهی کنیم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۰۰
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۰
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۷