دولت‌ها همیشه به دشمن نیازمندند، ولو اینکه در حال جنگ نباشند. اگر دشمن واقعی نداشته باشی، باید یکی بسازی و درباره اش شایعه بپراکنی. این مردم را میترساند، و آدمها وقتی بترسند، از خط خارج نمیشوند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۹
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۰۹
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۳۷