۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۳
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۰
EJofreh
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۶