انگار هر کسی یک جور عجله دارد. مردم در زندگیشان معنی و مفهوم پیدا نکرده اند، پس بیست و چهار ساعته به دنبال آن می‌دوند. اتومبیل جدید، خانه ی جدید، شغل جدید. و متوجه می‌شوند که این چیزها هم بی معنی و خالی هستند. و دوباره می‌دوند و می‌دوند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۰۰
EJofreh
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۵