هر موجودی بدون دلیل زاده می‌شود، از روی ضعف خودش را امتداد می‌دهد و به تصادف می‌میرد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۱
sina
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۳۵
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۹
Elham
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۲