هر موجودی بدون دلیل زاده می‌شود، از روی ضعف خودش را امتداد می‌دهد و به تصادف می‌میرد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۱۱
sina
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۵
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۹
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۱۲