پیمان شکنی چیزی غیرعادی نیست، گاه ضعف سبب آن می‌شود و گاه نیروی فایقه ای که به حساب نیامده.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۷
EJofreh
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۳۹