درست ونادرست صرفاً به درک ما از روابطی که با دیگران داریم وابسته است، نه به درکی که از خودمان داریم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۶
Elham
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۳