آن بخش از وجودش که خودش از آن بیزار بود، غرق تمنای سیلیا بود و آن بخش دیگر که او عاشقش بود ، حتی با تصور سیلیا هم ور می‌چروکید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۷
damir
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۹
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۲۵