در این دنیا هر چه که داشته ام از من گرفته اند، جز همین دفترچه، پس این دفترچه واقعاً برایم مهم است. مغز مداد هم همینطور، داشتم مغزش را فراموش می‌کردم، اما مغز مداد بدون وجود کاغذ چه اهمیتی دارد؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۹
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۵۵