زن‌دایی کوچیکه اهل بافتنی است و یک‌ریز، مثل باد می‌بافد. … آبستن است و من مطمئنم که بچه‌هایش از جنس نخ و پشم هستند و اگر یکی از آن‌ها زشت و کج و کوله باشد یا کار بدی بکند او را می‌شکافد و از نو می‌بافد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۷
Ali
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۶