اد برای ورود به یک رابطه ی جدید آماده نبود. ولی دی ینا،محتاج بود،یک آدم نامتعادل و غیر عادی.
حالا هم دیگر شورش را درآورده بود.
اد می‌خواست در خانه ی خودش تنها باشد.
به سکوت نیاز داشت،دلش می‌خواست زندگی اش نظم روزمره اش را حفظ کند.
تنهایی خودش را قبول نداشت و اصلا خودش را تنها نمی‌دید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۵