۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۲۵
Elham
‫۴ سال قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۹
fari frj
‫۴ سال قبل، شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۰