۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۲۵
Elham
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۹
fari frj
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۰