۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۵۵
Elham
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۹
fari frj
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۰