بادبادکِ آدم، وقت باد، تا جایی که نخش ادامه داشته باشد و اجازه دهد، همچنان در آسمان بالاتر می‌رود. نخ را می‌کشد و می‌کشد و بالا می‌رود و هر چه دورتر می‌رود، آدم خوشحال‌تر میشود، حتی اگر بقیه درباره‌اش حرف‌های بدی بزنند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۶