اورسولا دلش می‌خواست همهٔ دانشجوها روحیه‌ای بالا و ناب داشته باشند، می‌خواست آن‌ها فقط چیزهای حقیقی و راست را بگویند، می‌خواست چهره‌هایشان بی‌حرکت و نورانی باشد، مثل چهرهٔ راهب‌ها و راهبه‌ها.
افسوس، دخترها پرچانگی می‌کردند و نخودی می‌خندیدند و عصبی بودند، تیپ می‌زدند و مویشان را فر می‌کردند و مردها به نظر پست و دلقک‌مانند بودند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۵۰
EJofreh
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۲