فکر نمی‌کنم باید رمزوراز خاصی برای زندگی قائل باشیم ما زندگی را حتی آن‌طور که برق را می‌فهمیم درک نمی‌کنیم، اما این به آن معنی نیست که بگوییم زندگی یک چیز خاص است، که از هر چیز دیگری در جهان از لحاظ نوع و غریزه متفاوت است فکر نمی‌کنی این‌طوری باشد که زندگی شامل فعالیت‌های شیمیایی و فیزیکی پیچیده است، با همان نظم و قاعده، مثل فعالیت‌هایی که در علم آن‌ها را شناخته‌ایم؟ نمی‌فهمم چرا باید بگوییم که زندگی و فقط زندگی، نظمش با همه چیز دیگر فرق می‌کند "
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۳
EJofreh
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۲