اگر دیگران دروغی را که حزب تحمیل میکرد می‌پذیرفتند و اگر تمام اسناد همان دروغ‌ها رو می‌گفتند آنگاه دروغ به عرصه تاریخ وارد میشد و حقیقت می‌گشت!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۳
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۴