۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۵
fari frj
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۵
Elham
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۷