بله، آدم که لوح محفوظ نیست. آدم که نمی‌تواند همه چیز را یادش نگاه دارد. بله این مطلب را فراموش کرده بودم. اما مطلب دومی را که فراموش کرده بودم خیلی اهمیت داشت و آن را خیلی لازم بود که فراموش نکنم و آن این بود که من یک وقت در تاریخ مصری‌ها خوانده بودم که اهالی مصر دو مذهب داشتند، یک مذهب کاهن‌ها و سلاطین بود. یکی هم مذهب عوام الناس. فرعون و کاهن‌ها خدا را می‌پرستیدند و عوام الناس هم فرعون را می‌پرستیدند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۷
atena1987
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۸
zahralabbafan
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۷ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۴