قد دامن فرانسیس، با طرح چاپی درخت بید، تقریبا تا قوزک پایش بود و به طرز غیرعادی از مد افتاده به نظر می‌رسید. لوتی یکباره به خود آمد و دید که دارد سر تا پای زن را ورانداز می‌کند: کفشش مدل دوران ادوارد بود، گردن بند بلندش مهره‌های گرد کهربایی داشت.
لوتی با لحن شادی زیر لب گفت:
-سنت شکن!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۳