هیچ کس در این دنیا_چون در بطن موقعیت خاص انسانی دیگر قرار ندارد_نمی تواند احساس صحیح و درستی در مورد بدی یا خوبی مسئله‌ای داشته باشد، خواه این مسئله به خوشبختی یا بدبختی، به عشق یا سقوط هنری ارتباط داشته باشد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۵
Bavar
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷