"مرگ خیلی آسان می‌تواند الان به سراغ من بیاید؛ اما من تا می‌توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقت ناچار بامرگ روبه رو شوم که می‌شوم - مهم نیست؛ مهم این است که زندگی یا مرگ من ، چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد…"
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahra-kazemi
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۸
hedgehog
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۳
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۵۳
Ali
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۴