… دو نفر در دنیا بازنشستگی ندارند، شاه و شاطر. تو تابه‌حال شنیده‌ای که یک پادشاه هرقدر هم که پیر بشود، به او بگویند بابا دیگر خسته شدی، بس است، بیا و بازنشسته بشو؟ شاطر هم همین‌طور است. شاطرِ بازنشسته در دنیا نیست. تا روز مرگ باید کار بکنی. شاه هم تا روز مرگ می‌خورد و می‌خوابد. شاه از سیری می‌ترکد و شاطر از گرسنگی و فشار کار می‌پُکد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۵۲
Ali
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۴