… دو نفر در دنیا بازنشستگی ندارند، شاه و شاطر. تو تابه‌حال شنیده‌ای که یک پادشاه هرقدر هم که پیر بشود، به او بگویند بابا دیگر خسته شدی، بس است، بیا و بازنشسته بشو؟ شاطر هم همین‌طور است. شاطرِ بازنشسته در دنیا نیست. تا روز مرگ باید کار بکنی. شاه هم تا روز مرگ می‌خورد و می‌خوابد. شاه از سیری می‌ترکد و شاطر از گرسنگی و فشار کار می‌پُکد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۷ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۲
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۴