دانستم که حضور کامل در غیبت رخ می‌نماید، دانستم که مرگ هدیه تولد است، دیوانگی سپر فرزانگی است، ضعف و سستی قدرت را آشکار می‌سازد، پیروزی راه را برای شکست باز می‌کند، و دانستم که در پایان سفر به مسافران می‌رسیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۲۳
Elham
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۶
Baharan62
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۹