من بر این باورم که کارهای بیهوده و بی فایده به این خاطر ادامه دارند که از عصیان مردم می‌ترسند.
عقیده‌ای که رواج دارد چنین است که انبوه مردم حیوان‌های حقیری هستند که اگر بیکار بمانند خطر خواهند داشت و بنابراین باید آن‌ها را چنان مشغول کرد که فرصتی برای اندیشیدن نداشته باشند.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۶
mhpakdel
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۶
mhpakdel
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۶
atena1987
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۱
MajidBp
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۸
hamid1994
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۶