من بر این باورم که کارهای بیهوده و بی فایده به این خاطر ادامه دارند که از عصیان مردم می‌ترسند.
عقیده‌ای که رواج دارد چنین است که انبوه مردم حیوان‌های حقیری هستند که اگر بیکار بمانند خطر خواهند داشت و بنابراین باید آن‌ها را چنان مشغول کرد که فرصتی برای اندیشیدن نداشته باشند.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۶
mhpakdel
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۶
mhpakdel
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۶
atena1987
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۱
MajidBp
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۴۸
hamid1994
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۶