طنز، خوش طعم‌ترین چاشنی در جشن زندگی است. به اشتباه هایتان بخندید، اما از آنها درس بگیرید، مشکلاتتان را دست بیندازید، ولی خود را برای مقابله با آنها تقویت کنید، موانع را مسخره کنید، اما بر آنها چیره شوید.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۳
Mehrdad
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۲۱
atena1987
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۵۹