نباید فکر کرد که مرگ یک بچه معلول کمتر دردناک است. مرگ او به همان اندازه ی مرگ یک بچه نرمال سخت و جانگداز است.
مرگ آن کسی که هرگز رنگ شادی در زندگی نچشیده بوده است ، آنکه تنها به منظور رنج بردن بر این کره ی خاک قدم نهاده است، و آمده است تا مدتی را محنت بگزراند و برود خیلی غم انگیز و طاقت فرساست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۳۳
hedgehog
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۲۲
Faeze
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۷
atena1987
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۵۸