چرا این میل در آدمی همیشگی است که خود را فریب دهد، گوشه‌ای تاریک را در انتهای خیال نقاشی کند، با آب و رنگ آسمانش را آبی آبی کند، باغچه‌ای سبز در آن بنشاند، همیشه سبز و خود را در آن باغچه رها کند و از هر کجا که شد گلی پیدا کند و در آن باغچه بکارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۷