۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۴
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۱