چتر یک وسیله ی ضروری است. چتر همیشه به درد میخورد. من با اینکه دیگر بیرون نمیروم هنوز چترم را دارم. و هر وقت که ترس بر من عارض شود زیر چتر قایم میشوم. چتر آدم را پناه میدهد. چتر آدم را ازبیرون، از دیگران جدا میکند. چتر آسمان کوچک و سیاهی است که آدمی را در زهدان تیره خود نگه میدارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۱
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۷