بهتر این بود که خود را به دست سرنوشت و لحظه ی واپسین که در گودال فرومی افتاد بسپارد، با همان اشتیاقی در آن بیفتد که نوزادی برای نخستین بار پا به دنیا می‌گذارد…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۷
holy.mary
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۴
Moses
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۶