… در این جا، عادت کشنده است. مجبورید با هرچیزی طوری رو به رو شوید انگار که هرگز به آن برنخورده‌ای، حتی اگر صدمین بار باشد. تفاوتی نمی‌کند. همیشه نخستین بار است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۵۵
holy.mary
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۴