وقتی مردم فکر می‌کنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان می‌شوند. فقط موقعی که در زندگی پیشرفت می‌کنی به تو چنگ و دندان نشان می‌دهند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۳
holy.mary
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۶