همه ی ما مذبوحانه تلاش می‌کنیم از گور اجدادمون فاصله بگیریم ولی صدای غمناک مردن شون توی گوش مون طنین میندازه و توی دهن مون طعم بزرگ‌ترین طلمی رو که در حق خودشون روا داشتن حس میکنیم. شرم زندگی‌های نزیسته شون، فقط انباشته شدن مداوم حسرت‌ها و شکست‌ها و شرم‌ها یا زندگی‌های نزیسته ی خودمونه که دری رو به فهم گذشتگان مون باز می‌کنه. اگه به خاطر لغزش سرنوشت زندگی دلربایی نصیب مون بشه و از این موفقیت به اون موفقیت بپریم، هرگز نخواهیم تونست درک شون کنیم هرگز!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۰۳
holy.mary
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۵
atena1987
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۴۱