باید با تفکر خودت رو ببری به فضای باز…. تن به بازی زندگی بده و سعی نکن از قانونهایش سر در بیاری زندگی رو قضاوت نکن فکر انتقام نباش ،یادت باشه آدمهای روزه دار زنده می‌مونن ولی آدمهای گرسنه می‌میرن موقعی که خیالاتت فرو میریزن بخند و از همه مهمتر همیشه قدر لحظه لحظه این اقامت مضحک رو تو این جهنم بدون.
. وقتی مردم فکر می‌کنند چند روز به پایان عمرت نمانده با تو مهربان میشوند فقط موقعی که در زندگی پیشرفت کنی به تو چنگ و دندان نشان می‌دهند. .
موقع سقوط تنها چیزی که می‌توانی دستش را بهش بند کنی وجود خودت است. .
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۳۳
holy.mary
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۴
atena1987
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۱۱